Buurtbemiddeling

Het begint vaak met iets kleins. Iemand klaagt bijvoorbeeld over de blaffende honden van de buren, het te luidruchtige feestje of die boom die al het zonlicht wegneemt. Het zijn verschillende problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt. Dit kan zomaar uitgroeien tot een burenruzie.

Inwoners van Haaksbergen kunnen daarom gebruikmaken van buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een gezamenlijk initiatief van de Noaberpoort, Domijn, Politie Twente en Wijkracht en is een toegankelijke manier om burenruzies op te lossen.

Als praten niet werkt
Onwetendheid zorgt vaak voor onbegrip. Ga daarom eerst in gesprek met de buren. Geef aan wat je vervelend vindt en probeer samen tot een oplossing te komen. Het kan natuurlijk gebeuren dat julie er samen niet uit komen of dat gedrag slechts tijdelijk verandert. In dat geval kan buurtbemiddeling worden ingezet. Met de inzet van buurtbemiddeling kun je de relatie met de buren zelf een duwtje in de goede richting geven. Hierbij word je dan ondersteund door getrainde vrijwilligers. Het is gratis en gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Situaties
Je kunt buurtbemiddeling inschakelen wanneer er sprake is van bijvoorbeeld geluidsoverlast, stankoverlast, rommel, erfafscheidingen, overhangende struiken of bomen, parkeeroverlast, overlast door dieren, pesterijen en overlast door kinderen. Ook woningcorporaties, de politie en andere organisaties kunnen problemen tussen buren aanmelden bij buurtbemiddeling.

Hoe werkt buurtbemiddeling?
Je neemt telefonisch of per mail contact op met Buurtbemiddeling en vertelt waar het om gaat en de coördinator beoordeelt of de situatie bemiddelbaar is. Is dit het geval, dan ontvang je bezoek van twee bemiddelaars. Je vertelt hen het verhaal. De bemiddelaars gaan vervolgens naar de andere partij. De buur kan dan zijn of haar verhaal doen. De bemiddelaars zijn onpartijdig. Ze leggen niets op en vellen ook geen oordeel. De bemiddelaars streven ernaar om beide partijen bij elkaar aan tafel te krijgen. Het uiteindelijke doel is dat beide partijen, onder begeleiding van de bemiddelaars, samen tot een oplossing komen. Op die manier is de kans op slagen het grootst.

Contact
Wil je meer informatie over buurtbemiddeling of buurtbemiddeling inzetten? Neem dan contact op met de coördinator buurtbemiddeling via telefoonnummer 088 945 57 90 of per mail via buurtbemiddeling@wijkracht.nl.

 

Wijkracht bij jou in de buurt

Wij bieden ondersteuning in vijf Twentse gemeenten. Op de kaart hiernaast zie je waar Wijkracht aanwezig zich. Klik op de gemeente van jouw keuze en je ziet welke ondersteuning wij bieden. 

Contact

Je bent van harte welkom bij Wijkracht in Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal. Voor meer informatie over Wijkracht en het maken van afspraken bel je met Wijkracht op nummer 088 – 945 57 22 (lokaal tarief), stuur je een e-mail naar info@wijkracht.nl of maak je gebruik van het contactformulier of de chatknop hier op de website.

Mijn vraag of opmerking...