Maatschappelijke begeleiding

Voor nieuwkomers in Nederland biedt Wijkracht in samenwerking met de gemeente Haaksbergen maatschappelijke begeleiding. Wijkracht/Noaberpoort biedt maatschappelijke begeleiding aan asielgerechtigde nieuwkomers. Dit begint met de eerste huisvesting en inrichting van de woning. Hierop volgt de aanmelding bij verschillende instanties op het gebied van werk en inkomen, verzekeringen, inburgering en energievoorzieningen. Na deze periode stimuleren we de nieuwkomer om zo snel mogelijk mee te doen in de Nederlandse samenleving. Het beheersen van de Nederlandse taal en begrip voor onze normen, waarden, gewoonten en cultuur dragen bij aan hun welzijn. Onze professionals en vrijwilligers begeleiden nieuwkomers hierbij.

Begeleiding
Statushouder in Haaksbergen krijgen de eerste drie maanden intensieve begeleiding op het gebied van wonen, inkomen, financiën, zorg, wet en regelgeving. Na deze periode bezoeken mensen het spreekuur met post en/of vragen of worden er huisbezoeken ingepland.

Spreekuur
Statushouders kunnen met hun vragen over hun verblijfsrecht, gezinsvorming, gezinshereniging, noem maar op terecht bij de Noaberpoort. Normaal gesproken is er een spreekuur. Maar vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is De Noaberpoort van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur alleen nog telefonisch bereikbaar via (053) 573 45 89 of per mail via info@noaberpoort.nl

Participatieverklaring
Inburgeraars die op of na 1 oktober 2017 in Nederland zijn komen wonen zijn verplicht om de participatie verklaring te ondertekenen. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. Dit onderdeel bestaat uit:

  • Een kennismaking met de Nederlandse kernwaarden
  • Een kennismaking met de rechten en plichten in Nederland
  • De ondertekening van de participatieverklaring
  • Voor meer informatie over de participatieverklaring kun je contact opnemen met de Noaberpoort.


Workshops
Maatschappelijke begeleiding organiseert workshops en bijeenkomsten waarin uitleg wordt gegeven aan statushouders. Tijdens deze workshops worden de kernwaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) besproken. Daarnaast wordt uitleg gegeven over het functioneren in de Nederlandse gemeenschap, het onderwijs, de arbeidsmarkt, gezondheidszorg etc.

Taalhuis Haaksbergen
Naast de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers biedt de Noaberpoort ook ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal aan alle inwoners van Haaksbergen met een taalachterstand. Kijk voor meer informatie over het Taalhuis Haaksbergen en de activiteiten op www.noaberpoort.nl/taalhuis-haaksbergen.

Wijkracht bij jou in de buurt

Wij bieden ondersteuning in vijf Twentse gemeenten. Op de kaart hiernaast zie je waar Wijkracht aanwezig zich. Klik op de gemeente van jouw keuze en je ziet welke ondersteuning wij bieden. 

Contact

Je bent van harte welkom bij Wijkracht in Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal. Voor meer informatie over Wijkracht en het maken van afspraken bel je met Wijkracht op nummer 088 – 945 57 22 (lokaal tarief), stuur je een e-mail naar info@wijkracht.nl of maak je gebruik van het contactformulier of de chatknop hier op de website.

Mijn vraag of opmerking...